LEIKVIN VIKINGMARKED
Ein dag attende til vikingtida.
200 skuleborn i full aktivitet.

Saman med Leikvin bygdemuseum, Sunndal, arrangete Møre Frie Vikingar
VIKINGMARKED
30. mai til 1. juni.
Det starta fredag med aktivitetar for 200 skuleborn.

Klikk på bilda for å sjå dei stor.


Borna blir helst
velkomen av museumsstyrar
Jarle Stavik


Det blei oppdelt i grupper
som rulerte.
Her er første gruppa som kutter grønsaker til suppa.Kampsport var poppulært.


I full mundur.

Eksotiske vikingar.

Her får dei skjere
namna sine i runer,
med kniv på tre.Ivrige born.

Langbogeskyting.

Ein kjøpmann veit mykje
om materialane
og bruksområder.

Øyvind Yndestad stod
for at alle fekk lage
seg ei pil.

Eli Karin er ei
fantastisk spanande
historie forteljar.

Borna fylgde godt med.
 
 

Berserk!
       

Avskjedstid, men so...

startar hirdsjefen å slå på sjoldet...

og vikingane gjeng
BESERK!

Stormer fram mot ongane...

og tek med seg fangar.

Villskapen er intens!

Alle har sikra seg ein trell.

Dei som stend att må no gå inn i forhandlingar for å
kjøpe att sine medelevar

Høvdingen sjekker at den farlege fangen er forsvarleg butten.

Men der såg fangen sitt snitt til å røme.


Arve Høvding er raskt etter.


Det blir tøft for rømlingen når høvdingen når han att.

Til slutt er det berre ein lærar att som borna må kjøpe fri frå eit liv som træll.

Ein god pris blir satt, og alle er tilfreds.

Så tek vi farvel med 200 fornøgde born,
og gler oss til vi får
kome att neste gong.