Aktivitetar


Møteplan 2009

20.-22. februar


6.-8. marsTING 21. mars

3.-5. april


1.-3. mai30.-31. mai

12.-14. juni

Veke 35 og 36
24.08. - 06.09

blir det sykurs i regi av Turid og Nille. MFV er ikkje arrangør på dette, men fleire av våre medlemmar er påmeldt.

blir det ”snekkersamling” i Løvikja.
Arve Y, Edvard og Skafti møtest for å lage benkar og anna nødvendig.
Andre kan delta dersom dei vil bidra til dugnadsarbeidet som ikkje heiter dugnad lenger.

blir det halde tint i Løvikja. Det blir og opptak av vikingar,
om det er kandidatar til stades.
Vi set av heile helga til aktivitetar.
Margit og Helene førebur brodering av ”soga om MFV”.
Dei blir samde om garn, stoff og mønster på førehand.

har vi samling med minikurs i keramikk.
Arve Y. tar ansvar for førebuingar og gjennomføring.

har vi samling med våpenkurs. Arve Y./Margit kontakter Øyvind for å høyre om han kan undervise. Viss ikkje får dei tak i ein annan instruktør. Same helga tek vi sikte på å brenne keramikken. Denne helga tar vi og mot nye byrdingssøkarar.

vert det marknad på Leikvin. Leikvin Kulturminnepark

held vi samling i Løvikja.

vert det eit skuleopplegg i samarbeid med friluftsrådet, Sunnmøre museum og diverse andre aktørar. Om økonomien kjem på plass kan nokre av våre medlemmar frikjøpast til å delta. 5.-6. september er planen å arrangere ein minimarknad i Valldal, og der er det ønskjeleg å få mange medlemmer til å stille opp.

Vi ønskjer å ha ei samling hos Turid på Store Kalvøy til hausten.
Veke 37 eller 38 er aktuelle

   

Vikingmarked 2008

Bilder frå maked
medlemmar
har vore på
Klikk på for å sjå bildet stort

Under:
Liste over
markeder 2008

 

 

 
webdesign: LAPPVERK