BILLEDGALLERI 2008

       

DUGNADSHELG
Helga 3. mars
Klikk på bilda for å sjå dei stort.

Alt gamalt rusk er samla utpå marka, og skal her gå opp i røyk. Som alle andre gamle løer har også denne blitt brukt til lager for alt ein eigentleg ikkje har bruk for. Som alle andre gamle løer har også denne blitt brukt til lager for alt ein eigentleg ikkje har bruk for. Edvart tek eit overblikk på kva som trengs gjerast inne i løa.
Kvelden var satt av til god mat , hygge og leik. Her "Å føde ein bjørn" Som alle andre gamle løer har også denne blitt brukt til lager for alt ein eigentleg ikkje har bruk for. Som alle andre gamle løer har også denne blitt brukt til lager for alt ein eigentleg ikkje har bruk for. Løa skal bli tilhaldstad for medlemmane, dersom veret er dårleg, og ein stad å overnatte. Og då må det lagast nytt golv.

Klikk på bilda for å sjå dei stort.
Kvelden var satt av til god mat , hygge og leik. Her "Å føde ein bjørn" Kvelden var satt av til god mat , hygge og leik. Her "Å føde ein bjørn" Som alle andre gamle løer har også denne blitt brukt til lager for alt ein eigentleg ikkje har bruk for. Høvding Arve framfor det åpne golvet.
Alle bjelkane i eine delen av golvet måtte byttast ut. Her er den første nye komt på plass. Som alle andre gamle løer har også denne blitt brukt til lager for alt ein eigentleg ikkje har bruk for. Edvart og Skafti i ferd med å få på plass ein ny stokk på røysverket.
Alle bjelkane i eine delen av golvet måtte byttast ut. Her er den første nye komt på plass. Alle bjelkane i eine delen av golvet måtte byttast ut. Her er den første nye komt på plass. Dei nye bjelkane blir barka. Eivind har taket på å barke