Byrding

Opptak og oppgåver for å bli
BYRDING.
Å og bli ei"fri kvinne", ein "fri mann"

Byrding var mindre skip brukt som fraktebåter i kystfart. Kanskje var byringene på 10 - 15 roms størrelse.
De kunne også brukes til havkryssinger, f.eks fra norskekysten til Færøyene eller til Island.
De kunne også inngå i hærflåtene som proviantskip.
Ordet "byrding" har påfallende likhet med vår tids begrep "-børing",
som er brukt om f.eks. "fembøringen" i nord-Norge og "sambøringen" fra Sunnmøre.
Ulikhetene mellom karver og byrdinger kan ikke ha vært stor, der byrdingen nok var den minste av disse.

 
Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar. Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar. Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar. Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar.
Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar. Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar. Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar. Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar.

Fire iherdige igong med "opptaksprøva" for å bli byrding, med Helene (i mitten) som lærar.

Som navn på "lærlingane" i laget, har det blitt valgt å bruke tittelen "byrding".
Det er ca. eit halvt års "lærlingetid" for å bli tatt opp som viking. I denne perioden er ein då byrding.
Tida er meint for kvar enkelt å sjå om dette er noko ein intereserar seg for og
vil leve som "fri kvinne/mann" i laget.

OPPTAK
Vil ein bli byrding har det blitt satt opp ei lita "opptaksprøve" som gjeng på:

1. SKEI
Som god viking må ein ete og bli stor og sterk, ellers kan ein ikkje yte noko i laget.
For å ete må ein ha redskap, ei skei.

 
Skafti tek med seg byrdingane for å finne skeiemne Skafti tek med seg byrdingane for å finne skeiemne

Ein må ut i skogen
for å leite seg
eit godt emne til skeia.Her er Skafti jarl
med på veg
med
Magnus byrding.
 
Skafti og Arve fortel og forklarer Skafti og Arve fortel og forklarer

Greina skal ha ein
fin bue, slik at ein
får rette fasong.

Arve høvding og Skafti jarl
viser og forklarar.
 
Ei god øks må til Ei god øks må til

Med ei god øks kløyver ein
den delen av stammen ein
ynskjer å bruke. 
Eit skei emne Eit skei emne  
 
Randi, Øyvind og Magnus Randi, Øyvind og Magnus
Under kundig hjelp
skal så byrdingane
spikke seg ei skei.Randi, Øyvind og Magnus
 
Randi RandiFor den som ikkje har
handtert ein spikkekniv
så ofte tidligare,
er dette eit bra
stykke arbeid.
Randi

 
Tre ferdige skeier. Tre ferdige skeier.


Tre ferdige skeier.
Bra for å vere fyrste gong.


 


2. Pose
Skeia er eit viktigt redskap for ein viking, så den må ein ta godt vare på.
Det beste er å ta med seg skeia kvar ein no er, og til det treng ein då ein pose.
Denne blir sydd i lin, med lintrå.
 

Ein klipper ut ein bit lin i dubbel størrelse av posen ein ynskjer.
Det er for og bakstykkje i eit.

Helene viser
Inger
 
Kanten på tre sider brettast inn
og syr over og under heile vegen rundt
 

Med bittesmå sting syr ein saman dei sidene som er falda.
Men lar det stå att ca. to cm. oppe ved åpninga. Denne tette saumen er det som gjer posen sterk og tett.
 
Kanten blir bretta ned og sydd

Kanten blir bretta ned og sydd.
Dette blir ein løpegang for ei snor.
 


3. SNOR
Skal ein viking få med seg posen sin må han ha ei god snor i den,
slik at den kan festast i belte

Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer. Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer. Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer.
Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer. Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer. Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer.
Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer. Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer. Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer.
Med eit reidskap som likna dette fletta dei snorer.
Lintråden tvinna ein rundt "loddet", festa den øverst i kroken.
Endane måtte vere ganske like lange, laga ei løkkje i enden og hengte den opp.

Helene stend for å lære oss

Helene stend for å lære oss

Helene stend for å lære oss denne teknikken og.
 
No starter moroa! No starter moroa!

No starter moroa!
To personar held i kvar sine to "lodd". Ein sleppe eit lodd kvar, samstundes, diagonalt overfor kvarandre, og tek imot det som kjem imot ein. Så gjentas dette med dei to andre lodda.
 
Her er det full konsentrasjon Her er det full konsentrasjon

Her er det full konsentrasjon, og tonga rett i munnen.
 

Alle byrdingane tek kvar sin omgang og flettar.
Alle byrdingane tek kvar sin omgang og flettar.

Alle byrdingane tek kvar sin omgang og flettar.
 
enkelte som då er late og stend heller på kne. enkelte som då er late og stend heller på kne.

Vinkelen mellom det ferdig vevde og lodda må vere lik, elles blir snora ujavn. Då må snora knytast opp, og sleppe ned meir tråd.
For å drive på lenger mellom kvar oppknyting er det enkelte som då er late og stend heller på kne.
 
Fleire meter ferdig snor Fleire meter ferdig snor

Fleire meter ferdig snor er ferdig. Det skal delast opp mellom byrdingane og knyte ein knute i endane så det ikkje raknar.
 
Snora blir tredd i løpegangen Snora blir tredd i løpegangen

Snora blir tredd i løpegangen på posen. Knytt fast i beltet og skeia lagt oppi.
No veit vi alltid kvar vi har skeia vår, og andre viktige reiskaper, urter og småting vi har behov for å frakte med oss til ei kvar tid.
 
webdesign: LAPPVERK