FORUM


Forumet er åpent for alle med interesse for
nordisk jarnalder / norsk vikingtid.

Møre Frie Vikingar er ein frittståande, sjølveigande "non profit" interesseorganisasjon
utan religiøs eller partipolitisk tilknytning.
Politiske og religiøse diskusjonar/ytringar ber vi om blir halde utanfor dette forumet.

Upassande inlegg vil bli tatt vekk.